කටුනායක අයහපත් වූවිට මත්තලට ආ ඕමාන හිතවතා

0
414

මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාවට පවතින කාලගුණික විපර්යාස කටුනායක ගුවන් පථයට ද වරින් වර බලපෑම් එල්ල කරයි.

ඒ හේතුවෙන් ඊයේ (25) කටුනායකට පැමිණි ඕමාන ගුවන් යානයක් මත්තලට හරවා යැවීමට සිදුව තිබුණි.

මේ පහතින් දැක්වෙන්නේ මත්තලට පැමිණි ඒ ගුවන් යානයයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here