ත්‍රිවීලර් ගාස්තුවට ස්ථාවර මුදලක් නියම කරනු – හිසරදයට කොට්ටය මාරු නොකරනු..!

0
528

ත්‍රී රෝද සදහා මීටර් සවි කිරීමට ගෙන ඇති තීරණය සම්බන්ධව පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ සංවිධානයේ සභාපති රංජිත් විතානගේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ මෙය හිසරදයට කොට්ටය මාරුකිරීමක් බවයි.

ඒ නිවේදනය මෙසේය.

ත්‍රී රෝද රථ ගාස්තු  සදහා  ස්ථාවර මිලක්  හදුන්වා දිය යුතු අවස්ථාවක  මීටර් සවිකිරීම හා බිල් පතක් නිකුත් කිරීම අනිවාර්ය කර නීති සෑදීම හිසේ අමාරුවට කොට්ටය මාරුකිරීමකි. මගියාගේ අයිතිවාසිකම්  ආරක්ෂා කිරීමට සැබෑ උවමනාවක් රජයට ඇත්නම් පළමුව කල යුත්තේ ත්‍රී රෝද රථ ගාස්තු  සදහා  ස්ථාවර මිලක්  හදුන්වා දීම වන අතර මේ වන විට ත්‍රී රථ රියදුරන් විවිධ මිලගණන් අය කරමින් මගියාගේ මුදල් මංකොල්ලකමින් සිටී. සමහර ත්‍රී රථ කිලෝමීටරයට රුපියල් 30 ක් අයකරද්දී තවත් ත්‍රී රෝද කිලෝමීටරයට රුපියල්  40 ක් අයකරයි. පළාත් මට්ටමින් ස්ථාවර ගාස්තුවක් නියම කළ යුතු බව අප සංවිධානයේ අදහසයි.

ත්‍රී රෝද රථ නියාමනය කිරීමට කිසිසේත්ම අදාල නැති මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබද ජාතික සභාවට ත්‍රී රෝද රථ නියාමනය බාරකලේ ඇයිද? යන්න අපට ගැටලුවක් වනවා පමණක්  නොව එය නරියාට කුකුලන් භාරදුන් බව පෙනී යන්නේ මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබද ජාතික සභාවේ සභාපතිවරයාට එරෙහිව ත්‍රීරෝද රථ සංගම් කරන චෝදනා පිළිබදව අවධානය යොමු කිරීමේදීය.

මීටර් නිෂ්පාදන සමාගම් පෝෂණය කිරීම අරමුණු කොට නීති සැදීම වහා නවතා දමන ලෙසත් මගියාට  සාධාරණය ඉටු කිරීම සදහා ත්‍රී රෝද රථ ගාස්තු  සදහා  ස්ථාවර මිලක් නියම කිරීමට නීති සාදන ලෙසත් අප රජයෙන්  ඉල්ලා සිටිමු.

මෙයට, විශ්වාසි

  රංජිත් විතානගේ – සභාපති

පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here