පාස්කු ප්‍රහාර : කතෝලික රදගුරු මණ්ඩලය අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි…

0
138

පාස්කු ඉරු දින සිදුවූ කෲර සිදුවීමෙන් ජීවිත රැසක් අහිමි කිරීමට වගකිව යුතු සියලු දෙනාටම එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බව ශ්‍රී ලංකා කතෝලික රදගුරු මණ්ඩලය පවසා සිටියි.

අන්තවාදී දෘෂ්ටිවාදය මුදුන්පත් කරගනිමින් සිදුවූ අවාසනාවන්ත කෲර ක්‍රියාවලියට වැරදිකරුවන් සොයාගැනීම සඳහා අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට රජය ක්‍රියාත්මක වනු ඇති බවට අපේක්ෂා කරන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කතෝලික රදගුරු මණ්ඩලය පවසා සිටියි.

ඇතිවූ තත්ත්වය සමනය කරගැනීම සඳහා ආරක්ෂක අංශවල මැදිහත්වීම හා කැපවීම අගය කරන අතර ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු වන තුරු එම ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව සිදුවිය යුතු බව ද ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.

සමාජය වෙලාගෙන ඇති සැකය, සංකාව සහ භීතිය ඉවත් කිරීමේ දැඩි අවශ්‍යතාවය නැවත නැවතත් අවධාරණය කරන ශ්‍රී ලංකා කතෝලික රදගුරු මණ්ඩලය ආගම, කුලය හෝ වර්ණය නොසලකා මුළු රටම එකම නීතියකින් පරිපූර්ණ විය යුතු බව සිය නිවේදනයෙන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here