ගාල්ලේ අඟුලුගහ නිවසකින් පුපුරන ද්‍රව්‍ය අල්ලයි…

0
235

අඟුලුගහ බටකැටිය ප්‍රදේශයේ නිවසක බලපත්‍ර නොමැතිව ගබඩා කරගෙන සිටි  පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් හබරාදුව පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අතර ඇමෝනියා නයිට්ට්‍රේට් කිලෝ ග්‍රෑම් 11ක්, ජෙලිග්නයිට් කූරු 7ක්, යූරියා කිලෝ ග්‍රෑම් 50ක්, අඩි 30ක් බැගින් දිග සේවා නූල් රෝල් 3ක් සහ අඩි 20 බැගින් දිග සේවානූල් රෝලක් වන බවද පොලිසිය පවසයි.

හබරාදුව පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here