ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය සම්මතයි…

0
86

2019 අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ දී ජනපති වැය ශීර්ෂය ඇතුළුව වැය ශීර්ෂ 22ක් පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත වී ඇත.

ජනාධිපති, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය ඇතුලු ආයතන 22 කට අදාල වැය ශීර්ෂ අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මත වුණි.

2019 අයවැය තෙවන වර කියවීමේ විවාදය හෙවත් කාරක සභා අවස්ථා විවාදය අද(13) ආරම්භ වුණි.

අද සිට අප්‍රේල් මස 05 වනදා දක්වා දින 19 ක් විවාදය පැවැත්වීමට නියමිත අතර තෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම හෙවත් අවසන් ඡන්ද විමසීම එදින පස්වරුවේ පැවැත්වීමට නියමිතයි.

තෙවන වර කියවීමේ විවාදය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව කථානායක කරූ ජයසූරියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරු 09.30 ට රැස් වුණි.

අද දිනයේ ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය මෙන්ම අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය, අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාල, උපරිමාධිකරණ විනිශ්චකාරවරුන්, ස්වාධීන කොමිශන් සභා ඇතුළු වැය ශීර්ෂ 25 ක් අද දිනයේදී විවාදයට ගැනීමට නියමිව තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here