නිවාඩු නිසා ඊයේ නොනැග්ග තෙලේ අද සිට වැඩිවෙයි…

0
77

අද (12) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව පෙට්‍රල් ලීටරයක් මිල රුපියල් 3කින් ද, ඩීසල් ලීටරයක් රුපියලකින් ද ඉහළ දමා ඇති බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් සඳහන් කළේය.

ඔක්ටේන් (92) වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 3කින් ද ඔක්ටේන් (95) වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 7කින් ද, ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 1කින් සහ සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 08 කින් ඉහළ දමා ඇත.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here