මාරුවීම් 56ක් ම පොලිස් වෙයි…

0
106

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් 56 දෙනෙකුට ස්ථානමාරුවීම් ලබා දී තිබේ.

ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය පරිදි සේවයේ අවශ්‍යතාවය මත අදාළ ස්ථානමාරුවීම් ලබාදී ඇති බව පොලිස් මුලස්ථානය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 20 දෙනෙකුට සහ පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 36 දෙනෙකුට ස්ථානමාරුවීම් ලබා දී ඇති බව සඳහන්ය.

පසුගිය ජනවාරි මාසයේ සිට මෙම ස්ථානමාරුවීම් සිදු කිරීමට නියමිතව තිබුණ ද එය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට පොලීසිය පියවර ගෙන තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here