මහින්ද රාජපක්ෂ හා Facebook නියෝජිත සාකච්ඡාවක්…

0
179

ෆේස්බුක් ආයතනයේ දකුණු හා මධ්‍ය ආසියා පොදු ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යක්ෂ අංකි දාස් හා ඇයගේ නියෝජිත පිරිසක් විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ මුණගැසී තිබේ.

මෙම හමුවේදී සයිබර් ආරක්ෂාව, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට ප්‍රවේශවිය හැකි වෙළඳපොළ පිළිබඳව සහ අසත්‍ය ප්‍රවෘත්ති පැතිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා‍වී ඇත.

එමෙන්ම ෆේස්බුක් ආයතනය සමග සමීපව කටයුතු කිරීමට ද සූදානම් බව මහින්ද රාජපක්ෂ මෙහිදී සඳහන් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here