ජනාධිපතිවරණයේ නාමයෝජනා ඔක්. 07 – ජනාධිපතිවරණය නොවැ.16…

0
70

ජනාධිපතිවරණයේ නාමයෝජනා ඔක්තෝබර් මස 07 වැනිදා බාරගැනීමටත්, ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් මස 16 වැනිදා පැවැත්වීමටත් මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර ඇත.

ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳ ගැසට් පත්‍රය අද (18) මැදියමේ නිකුත්වීම ට නියමිතය.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජය හත්වන ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කරගැනීම සඳහා මෙම මැතිවරණය පැවැත්වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here