“මංගල හරි” යි කියන්න ට මාතර ට රොක් කරති…

0
162

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් මෑතදී කරන ලද ප්‍රකාශයන් කිහිපයක් පිළිබදව රටේ ඇතිවී තිබෙන විවේචනයන්ට පිළිතුරක් ලෙස අද දිනයේ සවස 2 සිට 4 පමණ දක්වා මාතරට විශාල පිරිසක් කැන්දා යම් බලයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ඔහුගේ අනුගාමිකයින් විසින් පියවර ගෙන තිබුණි.

ඒ අනුව මාතර සනත් ජයසූරිය ක්‍රීඩාංගණය ඉදිරිපිට බිම් තීරුවට මේ අනුගාමිකයින් විසින් විවිධ හේතු දක්වා විවිධ වයස්මට්ටම්වල පිරිස් කැන්දා තිබෙනු දක්නට ලැබුණි.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන මට්ටමින් මේ පැමිණ සිටි පිරිස් ලියාපදිංචි කිරීමට ද ඔවුන් කටයුතු යොදා තිබුණි. ඇදහැලුණු වර්ෂාව මධ්‍යයේ පැමිණ සිටි පිරිස් ගාලු පාරට මුහුණ ලා සිටගෙන සිටිනු දක්නට ලැබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here