රිෂාඩ් තව ම ඇමති – එයා ගැන තීරණ ගතයුත්තේ ආණ්ඩුවයි : මනෝ ගනේෂන්

0
222

රිෂාඩ් බද්දියුද්දීන් තවමත් වත්මන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවේ ඇමිතිවරයෙක් බැවින්, ඔහු ගැන නිවැරදිව ම තීරණයක් ගතහැක්කේ ආණ්ඩුවට බව, ඇමති මනෝ ගනේෂන් ඊයේ පැවැසීය.

මේ ඒම වාර්තාවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here