පානදුරයේ පාසැලකින් ජංගම දුරකතන 24ක් සොයාගනියි… (Update)

0
230

පානදුර එළුවිල මුස්ලිම් පාසැලක් තුළ තිබී ජංගම දුරකතන රැසක් සමග උපකරණ කිහිපයක් යුද හමුදා භාරයට ගෙන තිබේ.

ජංගම දුරකතන 24ක්, කටහඩ පටිගත කිරිමෙ යන්ත්‍ර දෙකක් ඇතුළු භාණ්ඩ මෙහිදී පොලිස් භාරයට ගෙන තිබේ.

යුද හමුදා නිලධාරීන් පැය තුනකට ආසන්න කාලයක් මෙම සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදුකරනු ලැබීය.

මේ පුවතේ, පළමුව පල්ලියකින් යනුවෙන් සදහන් වූයේ ප්‍රමාද දෝෂයකින් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here