“දේශීයත්වය හා නවීනත්වය” සහන් රන්වල ගේ දෙසුම හෝමාගම හරිත සරසවියේ දී…

0
160

හෙළ ජන ගායනා සහ හෙළ වහරේ කාව්‍ය සම්ප්‍රදායන් ආරක්ෂා කරමින්, වත්මන් පරපුරට රසවින්දනයට දායාදකරමින් මෙන්ම අනාගතයට ඉතිරිකරමින් ප්‍රාසාංගික අද්දැකීම් ලබාදෙන රන්වල බලකායේ තවත් පියවරක් අපට වාර්තා වී ය.

රන්වල බලකායේ වත්මන් ක්‍රියාකාරී මාධ්‍යවේදී කලාශිල්පී සහන් රන්වල විසින් හෝමාගම හරිත සරසවියේ දෙසුමකට ඇරයුම් ලබා සිටී.

ඔහු විසින් පවත්වන “දේශීයත්වය හා නවීනත්වය” මැයෙන් වූ දෙසුමක්” 2019 මාර්තු 14වන දින පෙරවරු 9 ට හෝමාගම NSBM හරිත සරවියේ දි පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම්ව ඇත.

රන්වල බලකායේ මේ රසවින්දනාත්මක අවකාශයට අපි ඔබටත් ඇරියුම් කරමු.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here