වන උයන් ප්‍රවේශය අන්තර්ජාලයෙන්…

0
282
මෙරට ජාතික වනෝද්‍යාන නැරඹීම සඳහා හෙට සිට E ප්‍රවේශ පත්‍ර හඳුන්වාදී තිබේ.

එහි පළමු අදියර ක්‍රියාත්මක වන්නේ විල්පත්තුව ජාතික වනෝද්‍යානය සඳහායි.

මෙරට පාරිසරික සංචාරක කර්මාන්තයේ තව ත් පියවරක් සනිටුහන් කෙරෙන මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියේදී අනෙක් ජාතික උද්‍යාන සඳහා ද හඳුන්වා දෙනු ඇති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here