දකුණු පළාතේ පළාත්සභා යටතේවන පැසැල් සවස 2.30 දක්වා පවත්වන්නට නියෝග…

0
101

දකුණු පළාත් සභාව යටතේ පාලනය වන පාසල් එළැඹෙන සඳුදා (2019 ජුලි 01) සිට පස්වරු 2.30 දක්වා ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුකරන ලෙස දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය දන්වා තිබේ.

අද පස්වරු 12.30ට පමණ පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය දුරකතන ඇමතුමක් මගින් මෙම දැනුම්දීම සිදුකළ ඇතත් ඒ සඳහා හේතු දන්වා නොමැත.

දකුණු පළාතේ ක්‍රියාත්මක ජාතික පාසල්වලට මෙම නියෝගය අදාළ නොවේ.

දකුණු පළාතේ ජාතික පාසල් පස්වරු 1.30ට අවසන්විමට නියමිතය .

ඒ අනුව බෝහෝ පිරිසක් මේ හේතුවෙන් ගැටලුවකට පත්ව ඇති බව දකුණු පළාත් ගුරුවරු, පාසල් බස් රථ රියදුරන් ඇතුළු බොහෝ දෙනෙකු සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here