වයස අවුරුදු 18 සම්පුර්ණ වූ තරුණ තරුණියන්ට මැතිවරණ කොමිසමෙන් කෙටි පණිවිඩයක්…

0
59

වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වූ සියලූම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයේ ලියාපදිංචි වන ලෙස සිහිපත් කරමින් කෙටි පණිවුඩයක් යැවීමට මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එම ක්‍රියාවලිය සඳහා වයස අවුරුදු 15 ඉක්මවූවන්ගේ ලැයිස්තුවක් සැකසීමට පියවර ගන්නා අතර ඔවුන්ට වසර 18 සම්පූර්ණ වූ විගස ජංගම දුරකථන ඔස්සේ කෙටි පණිවුඩ යැවීමට කටයුතු කෙරෙයි.

මෙවන් පරිපූරක ඡන්ද ලැයිස්තුවක් මාස 4 කට වරක් යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව ඔස්සේ පණත් සංශෝධනයක් ද සිදුකිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here