රිෂාඩ්ගේ ඇමතිකම බුද්ධික ට දෙන්නැයි ඉල්ලයි…

0
205

2019-06-05
ජනාධිපති
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා
ජනාධිපති කාර්යාලය
කොළඔ 01

ජනාධිපතිතුමනි,
වාණිජ හා කර්මාන්ත කටයුතු අමාත්‍යාය ධූරය සම්බන්ධයෙන්.
2003 අංක 9 දරණ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරි පනත මගින් පිහිටුවා ඇති පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය අයත්වන්නේ වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයටය. උක්ත අමාත්‍යාංශයේ කැබිනට් අමාත්‍යධුරය මේවන විට පුරප්පාඩු වී ඇති බැවින් ශ්‍රී ලංකාවේ පාරිභෝගිකයින් ආරක්ෂා කිරීම සදහා නීතියෙන් පිහිටුවා ඇති එකම ආයතනය වන පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ වැඩ කටයුතු මේවන විට අක්‍රීය වී ඇත. එම හේතුව නිසා පාරිභෝගිකයින් විශාල පිරිසක් දිනපතාම අපහසුතාවයට පත්වෙමින් සිටී.
එම තත්වය වළක්වා ගැනීම සදහා වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා වැඩ බලන වාණිජ හා කර්මාන්ත කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස පත්කරන ලෙස ඔබතුමාගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

ස්තුතියි,
මෙයට විශ්වාසී,

රංජිත් විතානගේ- සභාපති
පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here