ලිට්රෝ වාසනාව උරගා බලන්න මංගල හා කිරිඇල්ල අතර කඹ ඇදිල්ලක්…

0
97

ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ලෙස අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පත්කර තිබූ කණ්ඩායම ඉවත් කර මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා විසින් නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත්කිරීමට යෑමෙන් අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනා අතර ගැටුමක් නිර්මාණය වී තිබේ.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය හදිසියේ ඉවත් කර නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ලයක් පත්කිරීමට කටයුතු කර තිබූ අතර, ඔවුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ(15දා) ලිට්රෝ ගෑස් පරිශ්‍රයේදී අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමද පැවැත්වීමට  කටයුතු කර තිබිණි.

එසේ වුවද නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ සේවක මණ්ඩලය විරෝධය පළකර ඇති අතර,පැරණි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට චෝදනා එල්ලව නොමැති අවස්ථාවකදී මෙන්ම රටේ පවතින ආරක්ෂක තත්ත්වය හමුවේ එක්වරම නාඳුනන පිරිසකට සමාගමේකටයුතු සම්බන්ධයෙන් වගකීම් පැවරීම් නොකළ යුතු බවද ඔවුන් විසින් ප්‍රකාශ කර තිබිණි.

මංගල සමරවීර මහතා පත්කළ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සමාජිකයන් අතර ගැටලුකාරී පුද්ගලයන් සිටින බවටද සඳහන් කරමින් සේවකයන් විසින් එයට විරෝධය දක්වා තිබේ.

මේඅතර නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත්කිරීමට විරෝධය පා, එය වාරණය කරන ලෙස ඉල්ලා පැරණි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන්  විසින් කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණයේ නඩුවක් ගොඩුකර ඇති අතර,ඒ අනුව වාණිජ මහාධිකරණය විසින් නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ කටයුතු ලබන 28 වැනිදා දක්වා අත්හිටුවා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here