ප්‍රහාරයෙන් මවුපියන් අහිමි දරුවන්ගේ තොරතුරු ලබාගන්න දුරකථන අංක 3ක්…

0
81

පාස්කු ඉරිදා දිනයේ එල්ල වූ ප‍්‍රහාරයන්ගෙන් මව්පියන් අහිමි වූ දරුවන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශය මගින් දුරකතන අංක තුනක් හඳුන්වා දී තිබේ.

එසේ අවතැන් වූ දරුවන්ගේ රැකවරණය පිළිබඳ ඉදිරි ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ තොරතුරු රැස් කරන බව ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශය පවසයි.

එවැනි දරුවන් සම්බන්ධ තොරතුරු තිබේ නම් 011-2444444, 011-2337041,  011-2337039 යන දුරකථන අංක ඔස්සේ ලබාදෙන ලෙස ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here