මාතර – බෙලිඅත්ත දුම්රිය හීනය හැබෑ කළ මහින්ද රාජපක්ෂ දුම්රියෙන් බෙලිඅත්තට ගිය ගමන…

0
132

චීන රජයේ ණය ආධාර යටතේ අලුතින් ඉදි කළ මාතර බෙලිඅත්ත නව දුම්රිය මාර්ගය පසුගිය 08 දා ජනගත කිරීමෙන් පසු විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ 2019 අප්‍රේල් 10 දින සවස මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා ගමන්කිරීම සිදුවිය.

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මාතර දුම්රිය ස්ථානයට පැමිණෙන අවස්ථාවේ ඔහුව පිළිගැනීම සඳහා උත්සවයක් ද සංවිධානය කර තිබු අතර, ඔහු ගමන්ගත් දුම්රියෙන් ගමන් කිරීම සඳහා විශාල පාරිලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ද එක්ව සිටියහ.

දුම්රියේ 02 වන පංතියේ මැදිරියක අසුන් ගනිමින් ගමන්කළ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දැකබල ගැනීම ට මෙන්ම ඔහුට ආචාර කිරීමට විශාල ජනතාවක් මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා ඇති පිලදුව, වෙහරහේන, කැකණදුර, බඹරැන්ද, වැව්රුකන්නල යන සෑම දුම්රිය ස්ථානයක ම මෙන්ම  මඟ දෙපස රැදී සිටි අතර මහිද රාජපක්ෂ මහතා එම ජනතාවට ආචාර කරමින් බෙලිඅත්ත දක්වා ගමන් කළේය.

පසුව බෙලිඅත්තට දුම්රිය පැමිණෙමින් පසු එහි රැදී සිටි විශාල ජනතාවක්  විපක්ෂ නායක  මහින්ද රාජපක්ෂ පිළි  ගැනීමට එක්ව සිටි ආකාරය දැකගන්නට ලැබුණි.

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් කෝච්චියෙන් අවුරුද්දට ගමේ යන ගමන්

Posted by කැලුම් ප්‍රියංකර on Wednesday, April 10, 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here