රෝහිත – ටට්යානා ආදර කතාව… (වීඩියෝ)

0
339

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ බාල පුත් රෝහිත ගේ මංගල උත්සවය සමස්ත සමාජයම කිතකවා අැති සැටියකි.
ඔවුන්ගේ ආදර කතාව අන්තර් ජාලයට එක්ව තිබේ. මේ කතාව කියන්නේ යෝෂිත රාජපක්ෂයන් ය.

පොඩ්ඩක් බලන්න ❤️❤️Rohitha Rajapaksa

Posted by Mihiran Udugama on Thursday, January 24, 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here